Posts tagged Приложение
Управление на умния ми дом

Свързаните устройства предоставят нови възможности за контрол над дома. Това не се ограничава до контрол от мобилното приложение на смартфона ти. Става въпрос за съвсем ново взаимодествие с предметите вкъщи

Read More