Поверителност

 

Кои сме ние и какво е нашето отношение към личните Ви данни?

„Валкреа“ ЕООД е българско търговско дружество, което предлага на своите клиенти професионални консултации и подбрани умни устройства от утвърдени марки за създаването на един модерен, комфортен, сигурен, икономичен и интерактивен дом.

Дружеството осъществява дейността си чрез своите сайт https://www.valkrea.house и електронен магазин https://valkrea-house.ecwid.com.

Защитата на личните Ви данни е основен приоритет за нас. Затова се стремим да гарантираме тяхната сигурност, като прилагаме подходящи организационни и технически мерки в съответствие с действащото законодателство, което включва, но не се ограничава до Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.), Закона за защита на личните данни, Закона за електронната търговия, Закона за електронните съобщения, Закона за защита на потребителите и издадените въз основа на тях нормативни актове.

С тази декларация Ви информираме за различните аспекти на обработване на личните Ви данни от нас и за правата, които имате във връзка с тях.

Какви са нашите данни за контакт?

„Валкреа“ ЕООД
ЕИК: 201455960
седалище и адрес на управление: гр.София, 1612, ул. „Лерин“ 21, вх. А, ет. 3, ап. 6.
телефон: +359 886 962 442
e-mail: mitko@valkrea.house

Какви лични данни събираме, от кого, по какъв начин и защо?

Получаваме личните Ви данни от Вас при ползване на продуктите и услугите ни чрез специални форми на нашите Интернет сайт и магазин, както и чрез e-mail кореспонденция, на хартиен носител или чрез други позволени от закона форми по повод на Вашите договорни отношения с нас или в качеството Ви на служители на наши партньори. В последния случай е възможно личните Ви данни да ни бъдат предоставени и от Вашия работодател, който следва своевременно да Ви уведоми за това.

Не събираме и не обработваме повече лични данни за Вас от тези, които са посочени в закона или са ни необходими, за да Ви предоставим нашите продукти и услуги, за изпълнение на договорите, по които сме страна, и за да оправдаем Вашите очаквания към нас в рамките на нашите взаимоотношения.

Когато се налага да получим от Вас и други лични данни, за да защитим Ваши жизненоважни интереси или във връзка с наш легитимен интерес или за цели, които не са упоменати тук, ще Ви информираме за това по ясен и прозрачен начин и ще поискаме от Вас само тези данни, които са минимално необходими за конкретния случай, като Ви разясним и какви са Вашите права.

Посетители на нашия сайт

Можете да разглеждате нашия сайт, без да ни предоставяте Ваша лична информация.

Можете да се регистрирате с избран от Вас e-mail като посетител в нашия електронен магазин и така да създадете свой личен профил в него, с цел да пазарувате по-удобно. В този профил можете да запаметите любимите си продукти, да зареждате продукти в потребителската си кошница, да правите и проследявате поръчките си и да променяте при бъдещи поръчки и доставки на наши продукти въведените от Вас лични данни при предходни покупки.

В сайта ни се използват логове за подсигуряване на надеждното му функциониране,  развитие и подобряване на услугите, предоставяни чрез него; за установяване на технически проблеми или злонамерени действия; за измерване на посещаемостта и ползваемостта на сайта. Използват се и логове за влизане в акаунти (профили), които дават възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти. Те съдържат дата и час на влизането в акаунта и информация дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес. Използват се и сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и други устройства, попадащи в тази категория, които са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и други от посочените по-горе цели. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство.

Сайтът ни използва бисквитки (cookies). Повече информация за видовете бисквитки и начините, по които можете да ги управлявате, можете да намерите в секция „Използване на бисквитки (Cookies)“.

Анкета

Преди да поръчате продукти от нас, по Ваше заявка можем да Ви дадем персонализиран съвет на посочен от Вас e-mail за това кои устройства, сензори и системи са подходящи за Вас и Вашия дом. За целта използваме специализирана анкетна форма, която се попълва лично от Вас на нашия сайт. В нея се въвеждат две имена, e-mail адрес, характеристики на Вашия дом (включително населено място) и Вашите предпочитания.

Поръчка и доставка на продукти

Когато поръчвате продукт/и от нашия електронен магазин, събираме лично от Вас лични данни, необходими за сключване и изпълнение на договор от разстояние между нас и извършване на доставка на избрания/те от Вас продукт/и, както и за извършване на рекламация или отказ – три имена, точен адрес, телефон и e-mail. В случай че като физическо лице желаете да Ви бъде издадена фактура от нас, сме задължени по закон да поискаме от Вас и Вашия единен граждански номер или личен номер на чужденец. Когато плащания и възстановяване на суми между нас се осъществяват по банков път чрез преводно нареждане, е възможно да получим и информация за номера на банковата Ви сметка и обслужващата Ви банка.

Оферти за наши продукти

Използваме Вашите данни като наши настоящи и бъдещи клиенти, за да оправдаем Вашите очаквания, като Ви предложим подходящи за Вас продукти от нашата гама в рамките на вече установените между нас отношения. За целта Ви изпращаме съобщения на посочения от Вас e-mail, като Ви даваме възможност изрично, по лесен и удобен за Вас начин, да откажете да получавате в бъдеще такива съобщения.

Не споделяме данните Ви с трети лица, които да ги използват за свои рекламни цели или такива, за които Вие не знаете и не сте дали съгласие.

Данни на служители или подизпълнители на наши партньори

Личните данни са в минимален и строго необходим размер, като в общия случай това са имената на конкретното лице и неговия адрес.

С кого споделяме Вашите лични данни?

Освен с държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме личните Ви данни в определени от закона случаи, споделяме Вашите лични данни само с надеждни и проверени партньори и само с цел да Ви предоставим качествено обслужване в рамките на нашите отношения. Полагаме грижа и се стремим да ползваме услугите само на такива лица, които се отнасят отговорно към защитата на личните данни и прилагат подходящи технически организационни мерки, за да гарантират тяхната сигурност.

Куриери

Събраните от нас лични данни се предават в рамките на поръчката на куриерска фирма, доколкото това е необходимо за извършването на доставка. Ако доставката на поръчаните от Вас стоки се осъществява от куриер или друга транспортна фирма, ние предоставяме и Вашия телефонен номер, с цел съгласуване на доставката.

Ползваме услугите на „Еконт експрес“ ООД, с чиято политика за защита на личните данни можете да се запознаете на https://www.econt.com/econt-express/privacy-policy

Плащания

Възможно е, в зависимост от Вашия избор на начин за плащане, Вашите данни да бъдат предадени от нас или Вие да ги предоставите лично на трети лица.

Когато данните Ви се предоставят от нас, това са само тези данни, които са необходими за целите на извършване на заявеното от Ваша страна плащане. В останалите случаи сайтът ни Ви пренасочва директно към URL-а за плащане на доставчика на платежни услуги.

Когато изберете да Ви възстановим сума по банков път чрез преводно нареждане предоставяме трите Ви имена, номера на банковата Ви сметка и наименованието на обслужващата Ви банка на банката, чиито услуги ползваме - „Банка ДСК“ ЕАД.

Можете да прегледате декларациите/политиките за поверителност на съответните компании и да направите информиран избор – https://dskbank.bg,  https://www.paysera.com/v2/bg/dogovori/deklaracia-za-poveritelnost, https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full#5.

Външни лица и компании, които извършват за нас спомагателни дейности

Това са лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за изграждане и функциониране на нашия електронен магазин, както и лица, извършващи услуги в различни сфери, например счетоводно обслужване. Данните, които им предоставяме, са в строго минимален обем и не надвишават целта, за която го правим.

За изграждане и поддържане на нашия електронен магазин и осъществяване на дейността си използваме платформите Squarespace и Ecwid. Можете да се запознаете с прилаганите от тях политики за защита на личните данни, като посетите https://www.squarespace.com/privacy и https://www.ecwid.com/eu-privacy-policy.

Какви мерки за защита прилагаме?

Събираме, обработваме и съхраняваме Вашите лични данни при спазване на всички законови изисквания, като прилагаме подходящи технически и организационни мерки за сигурност.

Когато ползвате нашите сайт и електронен магазин, Ви осигуряваме високо ниво на защита чрез криптиране на връзката между тях и Вашия браузър и подновяваме своевремнно   инсталирания от нас SSL сертификат. Предаваната през такава връзка информация е защитена от неоторизиран достъп и прихващане.

В случай че Вашето клиентско име, парола или кредитна карта са откраднати, изгубени или се използват против волята Ви, молим да ни сигнализирате незабавно, за да анулираме Вашия профил, с цел предотвратяване на злоупотреби.

При ползване на обществени технически и програмни средства за достъп до нашия електронен магазин (в интернет-клубове и др. подобни), след като приключите, се уверете, че сте излезли от профила си и сте затворили потребителската си сесия, преди да освободите мястото си за друг потребител.

Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?

Съхраняваме личните Ви данни за срока, необходим за изпълнението на договора или целите, за които са събрани, освен ако по закон или за защита на легитимните ни интереси или Вашите права, не е необходим по-дълъг срок за съхранение.

При определяне на сроковете и критериите за съхранение на личните Ви данни се съобразяваме и с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество, както и с нормалното развитие на партньорските ни отношения.

Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за целите, за които са събрани, и са изтекли сроковете за тяхното съхранение, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

Какви са правата Ви във връзка с Вашите лични данни?

Можете да поискате от нас да Ви предоставим достъп до обработваните от нас Ваши лични данни, да ги коригираме или допълним, да ограничим обработването им, да ги получите в машинно-четим формат, да възразите срещу обработването им, да оттеглите съгласието си за обработване, когато данните Ви са събрани на това основание, както и да изтрием всички данни за Вас.

Част от Вашите права зависят от конкретната причина за обработване на личните Ви данни. Ние ще Ви съдействаме при упражняването им, ще разгледаме исканията Ви в законоустановения срок и ще ги уважим, когато са допустими и са налице основанията за това.

В редките случаи, в които не можем да удовлетворим исканията Ви в рамките на 1 (един) месец, може да се наложи да удължим този срок, но с не повече от допустимия и максимално разрешен срок по закон, като ще Ви посочим причините за това.

Можете да реализирате правата си, като отправите искане до нас чрез посочените по-горе координати за връзка.

За да защитим правата Ви и правата на други наши партньори, потребители, клиенти, преди да Ви предоставим достъп до определени данни или да извършим друго действие по Ваше искане, трябва да се уверим в самоличността на подателя на искането. Затова може да Ви помолим да ни предоставите допълнителна информация за Вас, да дойдете на място, да изпратите искането си, подписано с електронен подпис, или да предприемем други разумни мерки, в зависимост от характера на искането, данните и контекста на тяхното обработване.

Ако смятате, че Вашите права са нарушени, можете да се свържете с нас, за да проверим въпроса и да предприемем съответните действия във връзка с това.

Също така имате право и да се обърнете и към Комисия за защита на личните данни, гр. София, 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: +35929153555, e-mail: kzld@cpdp.bg,  уеб сайт: www.cpdp.bg.

Актуализация

При промени в политиките, процедурите и методите за събиране и обработване на лични данни от нас и в мерките, които прилагаме за тяхната защита, ще Ви информираме своевременно, като ревизираме и актуализираме настоящата декларация за поверителност.


Последна актуализация – ноември 2018 г.