Общи условия

за ползване на сайта  http://www.valkrea.house с електронен магазин https://valkrea-house.ecwid.com/

Обща информация

“Валкреа” ЕООД, ЕИК: 201455960, е търговско дружество, регистрирано в Република България, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София, 1612, ул. „Лерин“ № 21, вх. А, ет. 3, ап. 6, тел.: +359 886 962 442, e-mail: mitko@valkrea.house.

„Валкреа” ЕООД предоставя продукти и услуги на своите потребители посредством притежавания и управляван от него сайт http://www.valkrea.house с електронен магазин https://valkrea-house.ecwid.com/, наричани по-нататък обобщено „Сайт/а/ът“. Всички продукти и услуги, които предлагаме, са създадени, за да задоволят Вашите нужди.

Молим, прочетете внимателно настоящите Общи условия, тъй като те регулират отношенията между „Валкреа” ЕООД и Вас като потребители на нашия Сайт и имат силата на договор между нас. Те включват условията, при които Вие можете да използвате Сайта ни и да правите поръчки на предлаганите от нас продукти, като уреждат и взаимните ни права и задължения във връзка с това.

Използването на Сайта под каквато и да е форма означава, че сте се запознали с Общите условия и ги приемате.

Валкреа” ЕООД си запазва правото да изменя и допълва Общите условия по всяко време. Всички такива изменения и допълнения са обвързващи за „Валкреа“ ЕООД и за Вас като потребители на Сайта, считано от датата на публикуването им в този Сайт, посочена изрично в него.

Ако не сте съгласни с Общите условия, молим да не използвате нашия Сайт.

Ако искате да се свържете с нас по повд нашите продукти и услуги и отношенията ни с Вас, можете да направите това чрез посочените по-горе координати. Вашето мнение е важно за нас. Не се колебайте да ни потърсите и когато не се чувствате удовлетворени, за да намерим заедно най-доброто решение.

Когато се обръщате към нас чрез нашите координати за връзка, заплащате на съответния доставчик на комуникационна услуга само разходите по утвърдената от него тарифа. „Валкреа“ ЕООД не налага никакви допълнителни такси за това.

Контрол върху нашата дейност упражняват:

 1. Комисия за защита на потребителите, гр. София, 1000, пл. „Славейков“ №4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: 02/933 05 65, факс: 02/988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, уеб сайт: https://kzp.bg;

 2. Комисия за защита на личните данни, гр. София, 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/915 35 55, факс: 02/915 35 25, e-mail: kzld@cpdp.bg, уеб сайт: https://www.cpdp.bg/.

Използване на Сайта

„Валкреа” ЕООД управлява Сайта от своя централен офис в гр. София на посочения по-горе адрес.

„Валкреа“ ЕООД е собственик на цялото съдържание на Сайта.

Материалите в Сайта са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и Закона за търговските марки и географските означения.

Марката „Валкреа“ е регистрирана от „Валкреа“ ЕООД съгласно изискванията на Закона за марките и географските означения.

Като създател и собственик на Сайта „Валкреа” ЕООД Ви дава право да зареждате и разглеждате неговото съдържание само за лична употреба, при условие че спазвате и се съобразявате с всички права на интелектуалната собственост.

Целта на това съдържание е да Ви помогне да направите най-подходящия избор при ползване на предлаганите от нас продукти и услуги. Не се разрешава то да бъде променяно, копирано, публично възпроизвеждано или разпространявано с каквато и да било друга цел, освен с изричното писмено съгласие на „Валкреа“ ЕООД. Всяка непозволена употреба може да се приеме за нарушение на авторско право, права върху търговски марки и/или законови разпоредби и подлежи на санкция по предвидения в закона ред.

Нашият Сайт може да съдържа линкове към други сайтове – собственост на трети лица. Предоставяме Ви тези линкове само за Ваше удобство. От момента, в който използвате някой от тях, Вие ставате обект на фирмената политика на собственика на съответния сайт. Ние не контролираме чуждите сайтове и сме освободени от отговорност за тях или тяхното съдържание.

Можете да разглеждате Сайта, без да ни предоставяте Ваша лична информация.

Ако искате да ползвате функционалностите на нашия електронен магазин, можете да се регистрирате в него с избран от Вас e-mail адрес и така да създадете свой личен профил, за да пазарувате по-удобно. В този профил можете да запаметявате любими продукти, да зареждате продукти в кошницата си, да правите и да проследявате поръчките си, както и да променяте сами въведените от Вас лични данни.

За да се регистрирате в Сайта, е необходимо да въведете e-mail адреса си в създадената от нас форма за това и да следвате указанията в нея. Ние ще Ви изпратим по e-mail специален линк, чрез който да потвърдите регистрацията си. След потвърждаване на регистрацията от Ваша страна, профилът Ви се счита за активен и можете да използвате нашия електронен магазин. Избраният от Вас e-mail адрес е Вашето потребителско име.

При посещението и използването на Сайта и електронния ни магазин, Вие се съгласявате различни видове Ваши лични данни да бъдат получени и обработени от нас за определени цели. Защитата на личните Ви данни е основен приоритет за нас. Затова се стремим да гарантираме тяхната сигурност, като прилагаме подходящи организационни и технически мерки в съответствие с действащото законодателство, което включва, но не се ограничава до Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.), Закона за защита на личните данни, Закона за електронната търговия, Закона за електронните съобщения, Закона за защита на потребителите и издадените въз основа на тях нормативни актове. Повече информация за Вашите лични данни, които събираме и обработваме, целите, за които го правим, лицата, с които ги споделяме, мерките за защита, които прилагаме, и Вашите права, можете да се запознаете в секция Поверителност на нашия сайт.

Регистрирайки се в нашия електронен магазин и правейки поръчки на продукти в него, Вие декларирате, че сте над 18-годишна възраст и имате право самостоятелно да сключвате сделки. „Валкреа“ ЕООД си запазва правото да отказва поръчки на лица под 18 (осемнадесет) години, както и да изтрива клиентски профили на лица под тази възраст.

Само Вие можете да оторизирате трети лица да използват Вашето потребителско име. Вие носите пълна отговорност за опазването на Вашето потребителско име, както и за всички действия, които се извършват чрез него или от трето лице чрез използването му. Вие се задължавате да платите всички разходи, направени от Вас, както и тези, направени от трети лица, използвали Вашето потребителско име.

Вие се съгласявате и приемате да пазите потребителското си име и всички лични данни, въведени от Вас в клиентския Ви профил, както и поверителността на цялата информация, свързана с направените от Вас поръчки на продукти, включително такава за Вашите плащания и за лицата, които сте оторизирали да приемат доставки вместо Вас. Длъжни сте  незабавно да уведомите „Валкреа“ ЕООД за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на Вашето потребителско име, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване или имате съмнения, че това се е случило.

За да получите поръчаните от Вас продукти Вие доброволно ни предоставяте минимално необходимите данни за това – три имена, адрес за доставка, e-mail и телефон за връзка, а в някои случаи и имена на лицето, което сте оторизирали да приеме доставката от Ваше име. Ако не ни предоставите тези данни, ние няма да можем да Ви доставим поръчаните продукти и се освобождаваме от отговорност за това.

Вие се съгласявате с факта, че „Валкреа” ЕООД и неговите служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или до цялата информация, с която се идентифицирате, без право да я разпространяват, разгласяват, предоставят или преотстъпват на трети лица, освен в случаите, когато тя се изисква от оправомощените органи в съответствие с българското законодателство или за целите, за които ние сме Ви уведомили.

Вие се съгласявате личните Ви данни да бъдат използвани от „Валкреа“ ЕООД за осчетоводяване на извършените доставки в съответствие с действащото законодателство.

Вие се съгласявате, че за извършване на доставка на поръчаните от Вас продукти „Валкреа“ ЕООД може да предостави Ваши лични данни на куриерска фирма.

„Валкреа” ЕООД няма да продава Вашите лични данни на трети страни.

Когато ползвате нашия Сайт Вие се задължавате, независимо дали сте направили поръчка на стока или не:

 • да спазвате и да не нарушавате Конституцията и законите на Република България и международните актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави, Интернет етиката и общоприетите правила за комуникация;

 • да не нарушавате чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и други;

 • да уведомявате незабавно „Валкреа“ ЕООД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

 • да не зареждате, изпращате, предавате, разпространявате или използвате по какъвто и да било начин и да не правите достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол, компютърни кодове или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения, имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чужди ресурси или софтуер или нецензурни съобщения, комерсиални съобщения, текстове и снимки с порнографско съдържание, компютърни вируси, текстове и софтуер, които са обект на закона за авторското право и сродните му права;

 • да не претоварвате сайта с фиктивни заявки;

 • да не извършвате каквито и да било други злоумишлени действия, в това число действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като непозволено увреждане, престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Използването на Интернет и услугите, предлагани в Сайта, е на Ваша отговорност.

Поръчка и доставка на стоки

Поръчка

„Валкреа“ ЕООД Ви предлага подбрани умни устройства от утвърдени марки на достъпни цени за създаване на модерен, удобен, сигурен, икономичен и интерактивен дом.

Продуктите са разделени по категории, а основните характеристики на всеки от тях и неговата единична цена са описани в страницата за представяне на всеки отделен продукт.

Изображенията на продукти са илюстративни и е възможно показаното на тях количеството да не отговаря на посоченото в описанието. При разглеждане и поръчка на даден продукт определящо е наименованието на продукта, описанието му в сайта и изписаното в него количество.

Съществува възможност в определен момент от някой продукт да няма наличност, което се случва по причини извън властта на „Валкреа“ ЕООД. Ако ние не сме в състояние да изпълним Вашата заявка, поемаме ангажимент да се свържем с Вас и да Ви информираме за това. По Ваше желание можем да заменим стоката с друга подобна. В този случай при извършено плащане по банков път ние ще Ви възстановим платените от Вас суми по сметката, от която са наредени, в срок до 1 работен ден от датата, на която е следвало да изпълним задължението си по договора.

Цената на всеки продукт е посочена в страницата, на която е представен, в български лева, с включени ДДС и разходи за доставка до Вас.

„Валкреа“ ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в изображенията, описанията, цените, наличностите, продуктите и услугите на Сайта.

Можете да поръчвате продукти по всяко време на денонощието, като следвате няколко лесни стъпки. Добавете желания от Вас продукт в потребителската Ви кошница. Продължете с въвеждане на детайли за доставка и платете по избрания от Вас начин, след което ние ще приемем поръчката Ви и ще започнем нейното обработване. Когато получим поръчката Ви, ще Ви изпратим e-mail с нейния статус, който можете да проследявате и чрез профила си в нашия Сайт.

Можете да извършите плащане по някой от следните начини:

 • чрез PayPal;

 • с банкова карта през виртуален ПОС терминал;

 • по банков път с превод по една от посочените в Сайта ни банкови сметки.

При избора на който и да е от тези начини за плащане, Ви предоставяме допълнителна информация в Сайта за тях.

Доставка

Извършваме доставки в цялата страна.

За да получите доставката, трябва да ни дадете точен адрес, телефон за връзка и имената на получателя. В противен случай няма да можем до изпълним доставката и ще бъдем освободени от отговорност за това.

Ако промените някои от данните си за контакт и/или доставка, преди да Ви доставим закупения продукт, молим да ни уведомите незабавно за това чрез посочените по-горе координати за връзка.

Можете да посочите час, в който да бъде направена доставката, а също така и да насочите нашите доставчици, като им напишете коментар в предназначеното за това поле (например, особености на сградата, кой ще приеме доставката).

Ако на входната врата на сградата има служител, който регулира пропускателния режим, той трябва да бъде уведомен за нашето пристигане или да бъде оторизиран от Вас да приеме доставката от Ваше име.

Доставката се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни след датата на поръчката, освен ако по причини, свързани с Вас, не е възможно да спазим този срок. В този случай времето за доставка се удължава до отстраняване на съответните причини.

При извънредни климатични условия или други форсмажорни обстоятелства, които не ни позволяват да Ви доставим поръчаното от Вас, си запазваме правото да изменим часа или датата на доставката, като Ви информираме своевременно за забавянето.

Също така ако адресът Ви е недостъпен за нашите доставчици или в посочения от Вас час на доставка не бъдете открит на дадения ни от Вас адрес и няма кой да приеме поръчката от Ваше име, ще се свържем с Вас чрез телефона, който сте ни предоставили, за допълнителни уточнения.

Поръчаният продукт се доставя подходящо опакован според вида му и ползвания транспорт за доставка. Съветваме Ви в момента на доставката да проверите целостта на опаковката и да прегледате доставените продукти. С подписването на документа за доставка се счита, че тя е приета.

Отказ от продукти

Имате право да се откажете от закупените продукти и да ни ги върнете в срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която сте ги получили, като ни информирате за това чрез имейл, изпратен на mitko@valkrea.house.

Връщане на продукт, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява, ако е запазен добрият му търговски вид (продуктът не е счупен, надраскан и други подобни), не са налице повреди, причинени от неправилна проба/употреба, запазени са оригиналната опаковка/кутия и етикет.

Оргаизирайте връщането на продукта до нас с куриерска фирма по избор, заедно с издадената фактура и всички други документи, които сте получили с продукта, на адрес: „Валкреа“ ЕООД, гр. София, 1612, ул. „Лерин“ № 21, вх. А, ет. 3, ап. 6. Връщане до друг адрес или до офис на куриерска фирма не се приема. Разходите за връщане на продукта и рискът от случайното му погиване или увреждане до момента на предаване на „Валкреа“ ЕООД са за Ваша сметка.

Технологичното време за обработка от „Валкреа“ ЕООД на върнати продукти е около 48 (четиридесет и осем) часа. При получаване на пратката в нашия офис на посочения адрес, съдържанието й ще бъде проверено от нашия екип, след което ще получите известие на дадения ни от Вас e-mail адрес с детайли относно връщането на сумата. За целта е необходимо да ни предоставите номер на банкова сметка, титуляр и наименование на обслужващата банка. Суми, платени чрез банкова карта, ще бъдат възстановени по сметката, от която са наредени.

Стойността на върнатия продукт ще Ви бъде възстановена по посочената от Вас банкова сметка в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на продукта в офиса на „Валкреа“ ЕООД.

Гаранция и рекламация 

След получаване на продукта сте длъжни да му направите незабавен и обстоен оглед за евентуални недостатъци или несъответствия. Ако не направите възражения веднага след огледа, се счита че подуктът отговаря напълно на договореното и няма отклонения в качеството, явни недостатъци или дефекти.

Когато продуктът се получава от Ваше име от оторизирано от Вас лице, тези задължения на  се упражняват от него.

При проявата на скрити дефекти имате право на рекламация в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на потребителите. Можете да се свържете с нас по телефон или чрез e-mail, за да уточним подробностите.

За дефекти на продукта, които са се появили поради неправилен и/или неподходящ монтаж и употреба, която не съответства на предписаните от нас условия за експлоатация, предадени заедно със стоката, ние не носим отговорност и не поемаме никакви гаранционни задължения.

При рекламация на дефектен продукт, трябва да ни го изпратите в офиса на посочения по-горе адрес в оригинална опаковка и придружен с документите, които сме Ви предоставили, заедно с него. Можем да извършим поправка на продукта. В случай че поправката е невъзможна или е свързана с непропорционално високи разходи, можем да заменим дефектния продукт по наша преценка с друг продукт от същия вид. Ако подмяната или поправката се окажат невъзможни, принципно имате право на избор между намаление на цената или разваляне на договора, като при незначителни дефекти е допустимо само намаление на цената.


Отговорност

„Валкреа” ЕООД не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера и/или услугите на този Сайт, както и за евентуални технически грешки в информационния поток и функциите, предложени от Сайта.

„Валкреа“ ЕООД не носи отговорност за гаранциите, услугите и информацията, дадени от производителите на продукти или услуги.

Съветите, консултациите или помощта, оказани от екипа на „Валкреа“ ЕООД във връзка с ползването на продуктите и услугите от потребителите, не пораждат каквато и да било отговорност или задължения за „Валкреа“ ЕООД.

„Валкреа” ЕООД, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е вреди, включително, но не само, от пропуснати ползи, от загуба на информация или други, произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо „Валкреа” ЕООД за възможност да възникнат такива вреди.

В случай че вследствие на използването на този Сайт или материали от него от Ваша страна бъдат причинени вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка на оборудване или възстановяване на информация, Вие поемате цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди. „Валкреа“ ЕООД не носи отговорност за вреди върху софтуер, хардуер или телекомуникационни съоръжения и друго оборудване или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин от Вас.

В качеството Ви на потребител Вие сте длъжни да обезщетите „Валкреа“ ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които сте използвали, разположили на сървъра или където и да е в пространството на този Сайт, изпращали, разпространявали, направили достояние на трети лица или направили достъпни чрез този Сайт в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия, които се прилагат за неуредените в тях случаи.


Последна актуализация - 17 януари 2019 г.