tado_Smart_AC_Control_Product_device_and_app_SG.jpg

Tado

Tado е немска фирма, чиито продукти ще се грижат за това домашната температура да е винаги под контрол. Нейните продукти превръщат настоящите ти климатик, радиатори и бойлер в интелигентни уреди. 

Благодарение на техните способности домът става още по-уютен и способен да се нагажда към твоите нужди. Освен това ти помага да спестиш пари от ненужно охлаждане или отопление.

Освен с мобилното си приложение, Tado може да се контролира от гласови асистенти, Conrad Connect и от IFTTT в случай, че трябва да работи в синхрон с други смарт устройства. 

Също така не трябва да се пропуска проверката за съвместимост между продуктите Tado и наличните климатици или радиатори.

 

 

Налични продукти